Information angående nedmontering av lyftkran och ändringar i garage

Läs mer här.