Julhälsning från projektgruppen

God Jul och Ett Gott Nytt År önskar projektgruppen i årets sista nyhetsbrev.
Läs mer här.