Informationsbrev januari-23

Här finner ni ett uppdaterat informationsbrev från Projektgruppen.