Informationsbrev augusti-22

Nu är sommaren snart slut och vi välkomnar en spännande och händelserik höst i kvarteret Strandkanten.
Läs mer här om vad som är på gång och vad som händer i projektet.