Besiktnings- och tillträdestider

Nu är besiktnings- och tillträdestiderna fastställda. Se listan här.